ضمانت تعداد کلیک
نمایش در صفحه اول
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
گوگل فارسی
مدت نمایش نامحدود
نمایش در رتبه یک
گزارش مستقیم و لحظه ای از گوگل
مشاوره رایگان انتخاب کلمات کلیدی موثر
آنالیز و تحلیل کمپین شما برای بهبود کلمات کلیدی
پیشنهاد کلمات کلیدی موثر برای کسب و کار شما
تعداد کلمات کلیدی
امکان زمان بندی نمایش تبلیغ شما در گوگل
نمایش تبلیغ شما در موبایل
نمایش تبلیغ شما در گوگل فارسی و انگلیسی

تبلیغات در گوگل

پلن 1
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۴٬۳۸۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۳٬۶۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 175 درهم (50 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 5000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 1000
پلن 2
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۸٬۷۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 350 درهم (100 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 10000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 2000
پلن 3
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۱۳٬۰۲۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 525 درهم (150 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 15000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 3000
پلن 4
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۱۹٬۶۲۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 800 درهم (230 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 20000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 4000
پلن 5
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۳۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 1300 درهم (370 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 35000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 7000
پلن 6
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۴۴٬۷۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۳۷٬۲۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 1850 درهم (530 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 50000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 10000
پلن 7
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۵۹٬۷۶۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 2500 درهم (715 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 15000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 15000
پلن 8
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۹۴٬۰۸۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۷۸٬۴۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 4000 درهم (1140 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 100000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 20000
پلن 9
تبلیغات در گوگل - تبلیغ در گوگل - پارسان ادز - تبلیغات کلیکی گوگل
۱۶۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
قیمت
۱۳۴٬۷۵۰٬۰۰۰ ؜ریال
 • اعتبار 7000 درهم (2000 دلار)
 • تعداد کلمات بینهایت
 • حداکثر تعداد ورود کاربر : 200000
 • متوسط تعداد ورود کاربر : 40000
برو بالا