گوگل ادوردز ( تبلیغات در گوگل ) یکی از سرویس های شرکت گوگل بوده که به شما در بازاریابی محصولات یا خدمات در…

بسیاری از متخصصین بازاریابی  دیجیتال و غیر دیجیتال به این نتیجه رسیده اند که کمپین تبلیغاتی مانند شبکه های…

لفظ «بازاریابی ویروسی» کمی گمراه کننده است و حتی ممکن است فکر کنید این نوع بازاریابی به هیچ وجه برای…